Βρίσκεστε εδώ:Αρχική>>Λήμνος>>Προσλήψεις στο Δήμο Λήμνου
Προσλήψεις στο Δήμο Λήμνου
18.07.2014 | 09:39

Προσλήψεις στο Δήμο Λήμνου

Συντάκτης:  Παναγιώτης Σκαπέτης
Κατηγορία: Λήμνος

Σε πρόσληψη προσωπικού προχωράει ο Δήμος Λήμνου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Η πρόσληψη θα πραγματοποιηθεί για τέσσερα άτομα, προς κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου.

Πρόκειται ουσιαστικά για την κάλυψη της ειδικότητας "Υ.Ε Εργατών Καθαριότητας", ενώ η διάρκεια θα είναι για 2 μήνες.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

2. Πιστοποιητικό οικ.κατ/σης ή πιστοποιητικό γέννησης για τους άγαμους.

3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.

4. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (δηλ. να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα) και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων.

5. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία η νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ.1 του Ν.2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι.

Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώσουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

Προθεσμία και Τόπος Υποβολής Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση με τα δικαιολογητικά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο πρωτόκολλο του Δήμου Λήμνου στην Μύρινα Λήμνου μέσα σε προθεσμία τριών (3) ημερών ( μέχρι και 23-07-2014) από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου.

Αρμόδια για την παραλαβή των αιτήσεων είναι η υπάλληλος κ. Φωτεινή Μαρή.   

 

Μοιραστείτε το

 

gunaika banner new

youtube channel

Πώς χαρακτηρίζετε τους χειρισμούς της ελληνικής κυβέρνησης στο θέμα των Ελλήνων στρατιωτικών που κρατούνται στην Τουρκία;

Θετικούς(8.5%)
Αρνητικούς(80.9%)
Δεν ξέρω / Δεν απαντώ(10.6%)
Συνολικές ψήφοι: 47
Η ψηφοφορία για αυτό το δημοψήφισμα έχει λήξει ενεργό: Απριλίου 27, 2018