Βρίσκεστε εδώ:Αρχική>>Λήμνος>>Λήμνος – Ακτοπλοϊκό: Η απάντηση Πλακιωτάκη σε ΚΚΕ - Βελόπουλο
ikteo limnou
Λήμνος – Ακτοπλοϊκό: Η απάντηση Πλακιωτάκη σε ΚΚΕ - Βελόπουλο
21.08.2021 | 13:47

Λήμνος – Ακτοπλοϊκό: Η απάντηση Πλακιωτάκη σε ΚΚΕ - Βελόπουλο

Συντάκτης:  FM 100 Newsroom
Κατηγορία: Λήμνος

Απάντηση έδωσε ο υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης στις ερωτήσεις που κατέθεσαν οι βουλευτές του ΚΚΕ, Μαρία Κομνηνάκα, Μανώλης Συντυχάκης και Διαμάντω Μανωλάκου, καθώς και ο βουλευτής Κυριάκος Βελόπουλος, στις 26 και 29 Ιουλίου αντίστοιχα, σχετικά με τα προβλήματα που είχαν προκύψει με το πλοίο SuperRunner Jet που εξυπηρετούσε εκείνο το διάστημα τα νησιά της Λήμνου και του Αγίου Ευστρατίου στη γραμμή του Λαυρίου.

Η απάντηση του κ. Πλακιωτάκη έχει ως εξής:

«Πειραιάς, 16 Αυγούστου 2021

Απάντηση της υπ' αριθ. πρωτ. 8241/26-7-2021 Ερώτησης των Βουλευτών κας Μ. Κομνηνάκα, κας Δ. Μανωλάκου και κ. Μ. Συντυχάκη και της υπ΄ αριθ. πρωτ. 8340/29-7-2021 Ερώτησης του Βουλευτή κ. Κ. Βελόπουλου».

Σε απάντηση των εν θέματι Ερωτήσεων, γνωρίζεται ότι την 10/07/2021, με δελτίο τύπου της εταιρείας ΚΙΑΡΑ Ν.Ε., αναφέρθηκε δυσλειτουργία σε μία εκ των κυρίων μηχανών του Ε/Γ-Ο/Γ ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ, με το οποίο εξυπηρετείται η ακτοπλοϊκή σύνδεση της νήσου Λήμνου και του Αγίου Ευστρατίου με το Λαύριο και την Καβάλα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2252.1.3.19/14957/2021/26-02-2021 σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για την εξυπηρέτηση των δρομολογιακών γραμμών:

α) ΛΑΥΡΙΟ – ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ– ΛΗΜΝΟΣ και επιστροφή, με τρία δρομολόγια την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου, με υποχρέωση ελεύθερης προσέγγισης των δρομολογίων προς Καβάλα, άνευ καταβολής μισθώματος και με τη δυνατότητα προσέγγισης στην Άνδρο σε ένα δρομολόγιο άνευ καταβολής μισθώματος, έναντι μισθώματος 35.164,00€, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των λοιπών νομίμων κρατήσεων, ανά πλήρες δρομολόγιο, και

β) ΛΑΥΡΙΟ – ΜΕΣΤΑ ΧΙΟΥ – ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ– ΛΗΜΝΟΣ και επιστροφή, με ένα επιπλέον δρομολόγιο την εβδομάδα, για το χρονικό διάστημα από 07/06/2021 έως 05/09/2021, με δυνατότητα προσέγγισης σ’ έναν ενδιάμεσο λιμένα μετά από σύμφωνη γνώμη του Σ.Α.Σ.

Κατά τη διάρκεια ισχύος των ανωτέρω συνθηκών εγκρίθηκαν αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό, αντικαταστάσεις του Ε/Γ-Ο/Γ ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ, με αποφάσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ως εξής:

α) Αντικατάσταση του Ε/Γ-Ο/Γ ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ από το Ε/Γ-Ο/Γ-ΤΑΧ CHAMPION JET 1 (ΑΔΑ: ΡΚΖΖ4653ΠΩ-8Α3), για τo χρονικό διάστημα από 12/07/2021 έως και 13/07/2021,

β) Αντικατάσταση του Ε/Γ-Ο/Γ ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ από το Ε/Γ-Ο/Γ-ΤΑΧ ΣΟΥΠΕΡΡΑΝΝΕΡ ΤΖΕΤ (ΑΔΑ: Ε6ΖΖ4653ΠΩ-Ο0Δ), για τo χρονικό διάστημα από 14/07/2021 έως και 20/07/2021,

γ) Παράταση αντικατάστασης του Ε/Γ-Ο/Γ ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ από το Ε/Γ-Ο/Γ-ΤΑΧ ΣΟΥΠΕΡΡΑΝΝΕΡ ΤΖΕΤ (ΑΔΑ: 98ΤΚ4653ΠΩ-5ΜΩ), για τo χρονικό διάστημα από 21/07/2021 έως και 23/07/2021,

δ) Παράταση αντικατάστασης του Ε/Γ-Ο/Γ ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ από το Ε/Γ-Ο/Γ-ΤΑΧ ΣΟΥΠΕΡΡΑΝΝΕΡ ΤΖΕΤ (ΑΔΑ: ΡΒΛΧ4653ΠΩ-ΗΟΧ), για το χρονικό διάστημα από 23/07/2021 έως και 05/08/2021,

ε) Παράταση αντικατάστασης του Ε/Γ-Ο/Γ ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ από το Ε/Γ-Ο/Γ-ΤΑΧ ΣΟΥΠΕΡΡΑΝΝΕΡ ΤΖΕΤ (ΑΔΑ: 60744653ΠΩ-1ΚΣ), για το χρονικό διάστημα από 06/08/2021 έως και 10/08/2021,

στ) Παράταση αντικατάστασης του Ε/Γ-Ο/Γ ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ από το Ε/Γ-Ο/Γ-ΤΑΧ ΣΟΥΠΕΡΡΑΝΝΕΡ ΤΖΕΤ (ΑΔΑ: ΡΨΝΖ4653ΠΩ-ΤΦ6), για το χρονικό διάστημα από 11/08/2021 έως και 12/08/2021.

ζ) Αντικατάσταση του Ε/Γ-Ο/Γ ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ από το Ε/Γ-Ο/Γ ΑΚΟΥΑ ΣΤΑΡ (ΑΔΑ: 9ΩΝΠ4653ΠΩ-1ΩΙ), για το χρονικό διάστημα από 12/08/2021 έως και 27/08/2021.

Σημειώνεται ότι στην υπ’ αριθμ. 2252.1.1/53239/20/17-08-2021 απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής "Προκήρυξη Αρχικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εξυπηρέτηση Δρομολογιακών Γραμμών με σύναψη Σύμβασης ή Συμβάσεων Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας διάρκειας από 01/11/2020 μέχρι 31/10/2021 για τις συμβάσεις ενός έτους ή μέχρι 31/10/2023 για τις συμβάσεις τριετούς διάρκειας" (ΑΔΑ: ΨΝΝΘ4653ΠΩ-ΞΙΗ), βάση της οποίας συνήφθη η εν λόγω Σύμβαση Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας, στο παράρτημα IV αναφέρονται τα ελάχιστα απαιτούμενα χαρακτηριστικά για την ανωτέρω γραμμή ήτοι:

“Α. Ένα (01) Ε/Γ - Ο/Γ πλοίο το οποίο δύναται να εκτελεί το αναφερόμενο δρομολόγιο.
Β. Το πλοίο να πληροί κατ ’ ελάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
i) Να έχει μεταφορική ικανότητα τουλάχιστον 300 (χειμώνα) - 450 (θέρους) επιβατών.
ii) Να έχει επιφάνεια για φόρτωση Ι.Χ.Ε. οχημάτων μεγαλύτερη από ή ίση με 600 τ.μ. Στην
επιφάνεια αυτή να είναι δυνατή η φόρτωση Φ/Γ οχημάτων τουλάχιστον 400 τ.μ.
iii) Να έχει ολικό μήκος τουλάχιστον 100 μ.
iv) Να διαθέτει εκατό (100) κλίνες

Β1. Σε περίπτωση μη υποβολής προσφορών ή απόρριψης αυτών γίνονται δεκτά πλοία που
πληρούν κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
i) Να έχει μεταφορική ικανότητα τουλάχιστον 300 (χειμώνα) - 450 (θέρους) επιβατών.
ii) Να έχει επιφάνεια για φόρτωση Ι.Χ.Ε. οχημάτων μεγαλύτερη από ή ίση με 600 τ.μ. Στην
επιφάνεια αυτή να είναι δυνατή η φόρτωση Φ/Γ οχημάτων τουλάχιστον 400 τ.μ.
iii) Να έχει ολικό μήκος τουλάχιστον 100 μ.
iv) Να διαθέτει είκοσι (20) κλίνες”.

Επισημαίνεται ότι στην παράγραφο 35 του Παραρτήματος Ι της ίδιας προκήρυξης αναφέρεται ότι: "Ο ανάδοχος ο οποίος κατά τη διάρκεια της σύμβασης προβλέπεται να εξυπηρετεί τη δρομολογιακή γραμμή με σύμβαση ή συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, μπορεί να αντικαταστήσει το πλοίο του με άλλο της ιδίας ή άλλης εταιρείας (κατόπιν εφοπλισμού) ανάλογης μεταφορικής ικανότητας και αναλόγων προσόντων με εκείνα της προκήρυξης μετά από έγκριση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Αν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση με πλοίο αναλόγων προσόντων και μεταφορικής ικανότητας, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται να αντικατασταθεί από πλοίο κατωτέρων προσόντων και μεταφορικής ικανότητας για χρονικό διάστημα έως και ενενήντα ημέρες εντός του οποίου διενεργείται, εφ’ όσον απαιτείται, και η ετήσια επιθεώρηση του πλοίου, με ανάλογη προσαρμογή-περικοπή μισθώματος, εφαρμόζοντας την απλή μέθοδο των τριών, ανά χαρακτηριστικό του Παραρτήματος ΙV της παρούσας".

Το Ε/Γ-Ο/Γ-ΤΑΧ ΣΟΥΠΕΡΡΑΝΝΕΡ ΤΖΕΤ διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:
i) Έχει μεταφορική ικανότητα 809 επιβατών.
ii) Έχει επιφάνεια για φόρτωση Ι.Χ.Ε. οχημάτων 1.900 τ.μ. Στην επιφάνεια αυτή είναι δυνατή
η φόρτωση Φ/Γ οχημάτων 270 τ.μ.
iii) Έχει ολικό μήκος 100,05 μ.
iv) Δεν διαθέτει κλίνες.

Κατόπιν των ανωτέρω, λόγω των ελάχιστων απαιτούμενων χαρακτηριστικών που υπολείπονται του Ε/Γ-Ο/Γ-ΤΑΧ ΣΟΥΠΕΡΡΑΝΝΕΡ ΤΖΕΤ σε σχέση με τα ελάχιστα απαιτούμενα χαρακτηριστικά για την ανωτέρω γραμμή, διενεργήθηκε η ανάλογη περικοπή μισθώματος.

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε ένα δυναμικά μεταβαλλόμενο δίκτυο θαλάσσιων συγκοινωνιών καταβάλλει πάντοτε κάθε δυνατή προσπάθεια προς επίλυση των οποίων προβλημάτων προκύψουν εγκρίνοντας, αφενός έκτακτα δρομολόγια, αφετέρου έκτακτες προσεγγίσεις πλοίων όπου υφίσταται συγκεκριμένη μεταφορική ανάγκη, χωρίς την επιπλέον καταβολή οποιουδήποτε μισθώματος με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων και των παραγωγικών τάξεων των νησιών, ενώ παράλληλα εξετάζει θετικά κάθε επιχειρηματική πρωτοβουλία και πρόταση που στοχεύει στην αύξηση της προσφοράς και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο σε περίπτωση που η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή οι Λιμενικές Αρχές γίνονται αποδέκτες παραπόνων ή καταγγελιών που αφορούν σε δικαιώματα επιβατών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές, αυτά εξετάζονται και ελέγχονται κατά περίπτωση.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ»

Ακολουθήστε το limnosfm100.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Μοιραστείτε το

 

gunaika banner new

youtube channel

Πώς χαρακτηρίζετε τους χειρισμούς της ελληνικής κυβέρνησης στο θέμα των Ελλήνων στρατιωτικών που κρατούνται στην Τουρκία;

Θετικούς(8.5%)
Αρνητικούς(80.9%)
Δεν ξέρω / Δεν απαντώ(10.6%)
Συνολικές ψήφοι: 47
Η ψηφοφορία για αυτό το δημοψήφισμα έχει λήξει ενεργό: Απριλίου 27, 2018