Βρίσκεστε εδώ:Αρχική>>Λήμνος>>Ερωτήσεις Βογιατζή σε Χαρδούβελη και Ντινόπουλο
Ερωτήσεις Βογιατζή σε Χαρδούβελη και Ντινόπουλο
12.11.2014 | 13:48

Ερωτήσεις Βογιατζή σε Χαρδούβελη και Ντινόπουλο

Συντάκτης:  Παναγιώτης Σκαπέτης
Κατηγορία: Λήμνος

Ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Γκίκα Χαρδούβελη, κατέθεσε σήμερα το πρωί ο Βουλευτής, Παύλος Βογιατζής, ζητώντας την επιμήκυνση της προθεσμίας των 10 ημερών που έχει ο φορολογούμενος για να ενημερώσει το δημόσιο για αλλαγές στην πληροφοριακή του δήλωση.

Ο Βουλευτής κατέθεσε επίσης ερώτηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Αργύρη Ντινόπουλο, σχετικά με τη λειτουργία του θεσμού του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης στις νησιωτικές περιοχές μέχρι 50.000 κατοίκους.

Στην ερώτηση του προς τον Υπουργό Οικονομικών, ο Βουλευτής τονίζει στην Ερώτησή του πως από την εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης καθώς και από την επιβολή του προστίμου των 100€ σε όποιον υποβάλει εκπρόθεσμη ή ελλιπή πληροφοριακή δήλωση έχουν προκύψει συγκεκριμένα προβλήματα που αφορούν σε εξειδικευμένες περιπτώσεις, όπως η δήλωση του γάμου από τα νέα ζευγάρια, η δήλωση του διαζυγίου, αλλά και τα υπέργηρα ζευγάρια, τα οποία μπορεί να μην έχουν δηλώσει το γάμο τους παρόλο που υποβάλλουν επί σειρά ετών κοινή φορολογική δήλωση.

Για όλες αυτές τις περιπτώσεις, ο Βουλευτής ζητά από τον Υπουργό να εξετάσει αφενός το ενδεχόμενο της επιμήκυνσης της προθεσμίας από 10 σε 30 ημέρες για όλες ανεξαιρέτως τις περιπτώσεις, και αφετέρου για τα διαζύγια η συγκεκριμένη προθεσμία να ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης της οριστικής απόφασης, για τα δε υπέργηρα ζευγάρια να εξαιρεθούν εντελώς από την επιβολή προστίμου.

Ακολουθεί αναλυτικά η Ερώτηση του Βουλευτή.

Σύμφωνα με την παρ. 4 του αρ.10 του Ν.4174/2013 «Φορολογικές Διαδικασίες και άλλες διατάξεις» ο φορολογούμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, «υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως τη Φορολογική Διοίκηση εντός δέκα (10) ημερών για μεταβολές στην επωνυμία, το διακριτικό τίτλο, τη διεύθυνση κατοικίας ή τη διεύθυνση των επαγγελματικών εγκαταστάσεων, την έδρα, ή το αντικείμενο της δραστηριότητας, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες που παρασχέθηκαν κατά το χρόνο της εγγραφής».

Σύμφωνα επίσης με τις παρ. 1α και 2α του αρ. 54 του ίδιου Νόμου ορίζεται ότι για εκπρόθεσμη ή ελλιπή υποβολή δηλώσεων πληροφοριακού χαρακτήρα επιβάλλεται στο φορολογούμενο πρόστιμο 100€.

Με την εφαρμογή όμως των παραπάνω διατάξεων έχουν προκύψει διάφορα προβλήματα, όπως φαίνεται από τις ακόλουθες ενδεικτικές περιπτώσεις:

Α) Το χρονικό περιθώριο των δέκα ημερών δεν επαρκεί για παράδειγμα για τη δήλωση του γάμου από τα νέα ζευγάρια, τα οποία συνήθως μετά την τέλεση του γάμου αναχωρούν για κάποιο ταξίδι.

Β) Το ίδιο ισχύει και για τη δήλωση του διαζυγίου, όπου τις περισσότερες φορές η σύνταξη της απόφασης απέχει χρονικά κατά πολύ από την ημέρα έκδοσης της απόφασης αυτής, επομένως και στην περίπτωση αυτή το χρονικό περιθώριο των 10 ημερών αναγκαστικά υπερβαίνεται.

Γ) Προβλήματα διαπιστώνονται και σε αρκετά υπέργηρα πλέον ζευγάρια, τα οποία παρόλο που επί σειρά ετών μπορεί να υπέβαλαν κοινή φορολογική δήλωση, δεν εμφανίζεται η συζυγική τους σχέση στο TAXIS, με αποτέλεσμα όταν αιτούνται τη χορήγηση κάποιας βεβαίωσης να αναγκάζονται να υποβάλουν εκπρόθεσμη δήλωση και να επιβαρύνονται με το χρηματικό πρόστιμο των 100€.

Με βάση τις παραπάνω περιπτώσεις, οι οποίες είναι φανερό ότι δεν υποκρύπτουν δόλο, άλλα είτε άγνοια, είτε αναγκαστική υπέρβαση της προθεσμίας εξαιτίας περιστάσεων,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ:

1.            Προτίθεται το Υπουργείο να προβεί αφενός σε επιμήκυνση της συγκεκριμένης προθεσμίας, δηλαδή να οριστεί ως υποχρεωτικός χρόνος ενημέρωσης του δημοσίου από το φορολογούμενο οι 30 ημέρες, και αφετέρου να προβλεφθεί για τις περιπτώσεις των διαζυγίων οι 30 ημέρες να ξεκινούν από την ημέρα έκδοσης της οριστικής απόφασης, για τις δε περιπτώσεις των υπέργηρων ζευγαριών αυτές να εξαιρεθούν εντελώς;

Ο Βουλευτής Παύλος Βογιατζής κατέθεσε επίσης ερώτηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Αργύρη Ντινόπουλο, σχετικά με τη λειτουργία του θεσμού του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης στις νησιωτικές περιοχές μέχρι 50.000 κατοίκους.

Ακολουθεί αναλυτικά η Ερώτηση την οποία συνυπογράφουν 4 συνολικά Βουλευτές.

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ:

•          ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

κ. ΑΡΓΥΡΗ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟ

ΘΕΜΑ: Κωλύματα διορισμού στο θεσμό του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

Σύμφωνα με το άρθρο 77 του Καλλικρατικού Ν. 3852/2010 ως προς το αξίωμα του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του ίδιου Νόμου, δηλαδή υπάλληλοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας του Δημοσίου δεν μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα ως συμπαραστάτες του δημότη.

Η διάταξη αυτή ωστόσο, προκαλεί σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του ίδιου του θεσμού στις μικρότερες και πιο απομακρυσμένες νησιωτικές περιοχές της χώρας κάτω των 50.000 κατοίκων, καθώς, με δεδομένο τον περιορισμένο αριθμό των κατοίκων, οι δυνατότητες επιλογής ατόμου ευρείας αποδοχής για την εκλογή του στο συγκεκριμένο αξίωμα περιορίζονται σημαντικά.

Επειδή όμως, πρόκειται για ένα σημαντικό θεσμό που καθιερώνει ο Καλλικράτης, ένα θεσμό διαμεσολάβησης μεταξύ πολιτών, επιχειρήσεων και ΟΤΑ, που μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην αναδιάρθρωση του δημοσίου τομέα και στην ουσιαστική ενδυνάμωση αλλά και βελτίωση της άσκησης αυτοδιοικητικής πολιτικής, καθώς μεταξύ άλλων αποσκοπεί και στον έγκαιρο εντοπισμό και την αποτελεσματική αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης, εφαρμογής των νόμων, διασφάλιση της αμεροληψία των δημοτικών αρχών και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, θα πρέπει η πολιτεία να φροντίσει ο θεσμός αυτός να παραμείνει ενεργός και λειτουργικός για όλα τα μέρη της χώρας.

Με βάση τα παραπάνω,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ:

1.       Προτίθεται το Υπουργείο να προβεί σε τροποποίηση των διατάξεων του αρ. 14 του Ν.3852/2010, ώστε να εξαιρεθεί το αξίωμα του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης από τα κωλύματα διορισμού που προβλέπονται στη συγκεκριμένη διάταξη για τις νησιωτικές περιοχές μέχρι 50.000 κατοίκους

Οι ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ:

 

Παύλος Βογιατζής, Ν.Δ., Ν. Λέσβου

Ιωάννης Πανούσης, ΔΗΜ.ΑΡ., Α΄Αθηνών

Ιωάννης Πασχαλίδης, Ν.Δ., Ν. Καβάλας

Αγνή Καλογερή, ΣΥΡΙΖΑ, Ν. Σάμου

 

 

Μοιραστείτε το

e learning400x400

 

gunaika banner new

youtube channel

Πώς χαρακτηρίζετε τους χειρισμούς της ελληνικής κυβέρνησης στο θέμα των Ελλήνων στρατιωτικών που κρατούνται στην Τουρκία;

Θετικούς(8.5%)
Αρνητικούς(80.9%)
Δεν ξέρω / Δεν απαντώ(10.6%)
Συνολικές ψήφοι: 47
Η ψηφοφορία για αυτό το δημοψήφισμα έχει λήξει ενεργό: Απριλίου 27, 2018