Βρίσκεστε εδώ:Αρχική>>Λήμνος>>Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την Κοινωφελή Εργασία | Αναλυτικά οι θέσεις για Λήμνο και Αγ. Ευστράτιο
facebook seminaria
Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την Κοινωφελή Εργασία | Αναλυτικά οι θέσεις για Λήμνο και Αγ. Ευστράτιο
29.06.2020 | 13:07

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την Κοινωφελή Εργασία | Αναλυτικά οι θέσεις για Λήμνο και Αγ. Ευστράτιο

Συντάκτης:  Παναγιώτης Σκαπέτης
Κατηγορία: Λήμνος

Το πρόγραμμα έπρεπε να είχε προκηρυχθεί από το Δεκέμβριο, αλλά η σημερινή κυβέρνηση το μετέθετε από μήνα σε μήνα, με συνέπεια να ξεκινήσουν οι αιτήσεις τώρα, πράγμα που σημαίνει πως οι υπάλληλοι θα πιάσουν δουλειά τον Αύγουστο, ενώ θα μπορούσαν να προσφέρουν σημαντικά απ’ τις αρχές του καλοκαιριού. Το πρόγραμμα αφορά 36.500 θέσεις 8μηνης απασχόλησης σε Δήμους, Περιφέρειες και άλλους φορείς πανελλαδικά, εκ των οποίων 77 έχουν κατανεμηθεί στη Λήμνο και τον Άγιο Ευστράτιο.

Πιο συγκεκριμένα, στο Δήμο Αγίου Ευστρατίου θα καλυφθούν 9 θέσεις, στον Δήμο Λήμνου 54, στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (Επαρχείο Λήμνου) 9 θέσεις, στη Βιβλιοθήκη Ιεράς Μητροπόλεως 2 θέσεις, Γραφεία Ιεράς Μητροπόλεως Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου 2 θέσεις και τέλος Μητροπολιτικό Μέγαρο Ιεράς Μητροπόλεως 1 θέση.

theseis limnou

Και σε αυτό το πρόγραμμα, ο μισθός των απασχολούμενων θα είναι 547 ευρώ μηνιαίως. Οι ωφελούμενοι ασφαλίζονται και λαμβάνουν τα προβλεπόμενα μηνιαία ποσά για 25 ημέρες. Δεν επιτρέπεται να απασχολούνται σε ημέρες ή ώρες που δημιουργούν πρόσθετο μισθολογικό κόστος και έχουν πλήρη ιατροφαρμακευτική κάλυψη, υπαγόμενοι στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ.

Το συνολικό πακέτο του προγράμματος περιλαμβάνει εκτός από την 8μηνη απασχόληση, μία ατομική συνεδρία επαγγελματικής συμβουλευτικής προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες και οι επιθυμίες των ωφελουμένων. Επίσης πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 150 ωρών, το οποίο θα οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης, που υποχρεωτικά θα παρακολουθεί το σύνολο των ωφελουμένων.

Δικαίωμα συμμετοχής δεν έχουν οι άνεργοι που έλαβαν μέρος στα προηγούμενα προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ το 2017 - 2019.

-Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

-Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς

-Μακροχρόνια άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ

-Άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ

-Άνεργοι ηλικίας άνω των 29 ετών, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ -Άνεργοι δικαιούχοι «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)».

Για κάθε ωφελούμενο το μισθολογικό κόστος αντιστοιχεί σε 21,90 ευρώ ημερησίως και όχι περισσότερα από 547,63 ευρώ μηνιαίως.

Οι ωφελούμενοι κατατάσσονται σε πίνακες κατά κλάδο και ειδικότητα με βάση τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής και κατάταξης:

 • Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες: ένα μόριο ανά πλήρη μήνα, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών.
 • Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της ανωτέρω κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες: ένα μόριο ανά πλήρη μήνα.
 • Αναπηρία ωφελουμένου σε ποσοστό 50% και άνω: 15 μόρια.
 • Ετήσιο εισόδημα του φορολογικού έτους 2018, ατομικό ή οικογενειακό, ως εξής: 30 μόρια για ατομικό εισόδημα - 3.500 ευρώ ή οικογενειακό 0-7.000 ευρώ.
 • 25 μόρια για ατομικό εισόδημα 3.501-5.000 ευρώ ή οικογενειακό 7.001- 10.000 ευρώ.
 • 20 μόρια για ατομικό εισόδημα 5.001-8.000 ευρώ και οικογενειακό 10.001- 16.000 ευρώ. • 10 μόρια για ατομικό εισόδημα 8.001-12.000 ευρώ και οικογενειακό 16.001-26.000 ευρώ. • 0 μόρια για ατομικό εισόδημα άνω των 12.000 ευρώ και οικογενειακό άνω των 26.000 ευρώ.
 • Ηλικία 18 έως 29 ετών: 15 μόρια. 30 έως 44 ετών: 25 μόρια. 45 έως 54 ετών: 35 μόρια. 55 ετών και άνω: 45 μόρια. • Αριθμός ανήλικων τέκνων: 10 μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο.
 • Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑμεΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω: 10 μόρια, ανεξαρτήτως συνολικού αριθμού τέκνων.
 • Δικαιούχοι του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης: 40 μόρια.
 • Ωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθετηθεί σε προηγούμενες δράσεις Κοινωφελών Προγραμμάτων: 20 μόρια.

Δικαιολογητικά

Για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι: -Φωτοτυπία του τίτλου σπουδών στον οποίο να αναγράφεται η ημερομηνία και το έτος κτήσης. Για τους τίτλους ΠΕ και ΤΕ (πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ ή του ΕΑΠ), οι ωφελούμενοι που διαθέτουν τίτλο σπουδών που δεν περιλαμβάνεται στους αναφερόμενους στην πρόσκληση, υποχρεούνται να προσκομίζουν συγχρόνως βεβαίωση του αρμόδιου οργάνου του Πανεπιστημίου ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ). - Για τους κατόχους τίτλων ΚΑΤΕΕ απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου οργάνου ΤΕΙ από την οποία να προκύπτει η αντιστοιχία του τίτλου σπουδών τους, με το ζητούμενο από την πρόσκληση, πλην των ειδικοτήτων για τις οποίες, εκ του νόμου, απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του αντίστοιχου επαγγέλματος. - Οι υποψήφιοι ΠΕ και ΤΕ που κατέχουν τίτλους σπουδών στους οποίους δεν αναγράφεται η κατεύθυνση ή ειδίκευση, πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό ή βεβαίωση του Τμήματος που χορήγησε τον τίτλο σπουδών τους.

Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού, προσκομίζουν φωτοτυπία του διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος, καθώς και βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο.

Για τις κατηγορίες ΔΕ και ΥΕ απαιτούνται:

-Φωτοτυπία του τίτλου σπουδών στον οποίο να αναγράφεται η ημερομηνία και το έτος κτήσης. - Ειδικά για ΙΕΚ, Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης και βεβαίωση του ΟΕΕΚ ή του ΕΟΠΠ ή ΕΟΠΠΕΠ. - Για τις θέσεις του κλάδου ΔΕ Μαγείρων, οι κάτοχοι πτυχίων Βασικής Εκπαίδευσης του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) των τμημάτων Μαγειρικής Τέχνης και Ξενοδοχειακών Επισιτιστικών Επιχειρήσεων διετούς κύκλου σπουδών, υποχρεούνται να προσκομίσουν και απολυτήριο τίτλο Γ’ Γυμνασίου.

Οι ωφελούμενοι καλούνται κατόπιν της πρόσκλησης του ΟΑΕΔ να υποβάλουν, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μία αίτηση συμμετοχής για την τοποθέτησή τους στις προκηρυσσόμενες θέσεις, για μία ειδικότητα, επιλέγοντας από 1 μέχρι 3 υπηρεσίες τοποθέτησης ή/και επιβλέποντες φορείς.

Η καταληκτική ημερομηνία των ηλεκτρονικών αιτήσεων είναι η Δευτέρα 6 Ιουλιου στις 11:00 π.μ.

Μοιραστείτε το

 

gunaika banner new

youtube channel

Πώς χαρακτηρίζετε τους χειρισμούς της ελληνικής κυβέρνησης στο θέμα των Ελλήνων στρατιωτικών που κρατούνται στην Τουρκία;

Θετικούς(8.5%)
Αρνητικούς(80.9%)
Δεν ξέρω / Δεν απαντώ(10.6%)
Συνολικές ψήφοι: 47
Η ψηφοφορία για αυτό το δημοψήφισμα έχει λήξει ενεργό: Απριλίου 27, 2018