Βρίσκεστε εδώ:Αρχική>>Λήμνος>>Λιμεναρχείο Μύρινας: Προκήρυξη για τη στελέχωση του Τοπικού Κλιμακίου Επιθεώρησης Πλοίων
Λιμεναρχείο Μύρινας: Προκήρυξη για τη στελέχωση του Τοπικού Κλιμακίου Επιθεώρησης Πλοίων
05.07.2019 | 21:30

Λιμεναρχείο Μύρινας: Προκήρυξη για τη στελέχωση του Τοπικού Κλιμακίου Επιθεώρησης Πλοίων

Συντάκτρια:  Βιργινία Καρβέλλη
Κατηγορία: Λήμνος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Τοπικού Κλιμακίου Επιθεώρησης Πλοίων εξέδωσε το Λιμεναρχείο Μύρινας.

Η προκήρυξη αναλυτικά:

Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΜΥΡΙΝΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Υ.Α. αρ. 2070.0/42487/8-6-2019 (ΦΕΚ 2284Β’/11-6-2019).
 2. Την υπ.αριθ.4115/πιν.2/14/01/12-02-2001 εγκύκλιο ΥΕΝ/ΚΕΕΠ/ΔΚΕΟ.
 3. Την υπ.αριθ.4115/πιν.2/15/01/11-04-2001 εγκύκλιο ΥΕΝ/ΚΕΕΠ/ΔΚΕΟ.
 4. Την υπ.αριθ.4115/πιν.2/20/03/30-06-2003 εγκύκλιο ΥΕΝ/ΚΕΕΠ/ΔΚΕΟ.
 5. Την υπ.αριθ.4124.11/15/27-05-05 εγκύκλιο ΥΕΝ/ΚΕΕΠ/ΔΚΕΟ/ΔΟΝ.
 6. Την υπ.αριθ.4352.5/03/06/17-05-2006 εγκύκλιο ΥΕΝ/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ/ΣΕΚ.
 7. Την υπ.αριθ.4352.5/04/06/15-05-2000 εγκύκλιο ΥΕΝ/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ/ΣΕΚ.
 8. Την ανάγκη ουσιαστικής ποιοτικής αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών και ποσοτικής διεύρυνσης των διενεργούμενων επιθεωρήσεων από το Τοπικό Κλιμάκιο Επιθεώρησης Πλοίων Μύρινας.

Προσκαλούμε

Όσους προσοντούχους εμπίπτουν σε κάποια από τις κάτωθι αναφερόμενες ειδικότητες και ενδιαφέρονται να στελεχώσουν το Τοπικό Κλιμάκιο Επιθεώρησης Πλοίων (ΤΚΕΠ) Μύρινας, όπως καταθέσουν στο Λιμεναρχείο Μύρινας/γραφείο Επιθεώρησης σχετική αίτηση με επισυναπτόμενα: α) φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητα, β) βιογραφικό σημείωμα, γ) επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών και δ) πρόσφατη βεβαίωση Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (μόνο για τα μέλη του Τ.Ε.Ε).

Έργο των μελών του κλιμακίου, ανάλογα με τα προσόντα τους, είναι η κατά είδος διενέργεια επιθεωρήσεων στα πλοία που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του ΤΚΕΠ Μύρινας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υ.Α.αρ. 2070.0/42487/8-6-2019 (ΦΕΚ 2284Β’/11-6-2019). Η αποζημίωση των επιθεωρητών καθορίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες κείμενες διατάξεις περί «Καθορισμού αποζημιώσεων και εξόδων μετακίνησης στα μέλη των Τοπικών Κλιμακίων Επιθεώρησης Πλοίων».

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:

 • Διπλωματούχοι Ναυπηγοί –Μηχανολόγοι-Μηχανικοί-Ηλεκτρολόγοι-Ηλεκτρονικοί-Μηχανικοί Η/Υ- Χημικοί Μηχανικοί μέλη του Τ.Ε.Ε.
 • Τεχνολόγοι Ναυπηγοί – Μηχανικοί – Ηλεκτρολόγοι – Ηλεκτρονικοί
 • Πλοίαρχοι Α΄, Β΄, Γ΄ τάξης Ε.Ν.
 • Μηχανικοί Α΄, Β΄, Γ΄ τάξης Ε.Ν.
 • Ραδιοηλεκτρονικοί Α΄, Β΄, Γ΄ τάξης Ε.Ν.
 • Ραδιοτηλεγραφίτες (κάτοχοι πτυχίου Γενικού Χειριστού GMDSS) Α΄, Β΄ τάξης Ε.Ν.

Επισημαίνεται ότι οι επιθεωρητές ΤΚΕΠ δεν θα πρέπει να απασχολούνται ή να αναλαμβάνουν εργασίες - επιθεωρήσεις για λογαριασμό εξουσιοδοτημένων οργανισμών(Νηογνώμονες).Επίσης δεν θα πρέπει να δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά σε τομείς αντίστοιχους προς τις διενεργούμενες από αυτούς επιθεωρήσεις.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η Τρίτη 09 Ιουλίου 2019.Κατά την επιλογή των μελών θα συνεκτιμηθούν οι τίτλοι σπουδών καθώς και η εργασιακή εμπειρία, ιδιαίτερα σε τομείς συναφείς με την ναυτιλία.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Γρ.ΤΚΕΠ στο τηλέφωνο 2254022225 και 2254022126.

Ο Λιμενάρχης

Πλωτάρχης Λ.Σ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Γεώργιος

 

Μοιραστείτε το

e learning400x400

 

gunaika banner new

youtube channel

Πώς χαρακτηρίζετε τους χειρισμούς της ελληνικής κυβέρνησης στο θέμα των Ελλήνων στρατιωτικών που κρατούνται στην Τουρκία;

Θετικούς(8.5%)
Αρνητικούς(80.9%)
Δεν ξέρω / Δεν απαντώ(10.6%)
Συνολικές ψήφοι: 47
Η ψηφοφορία για αυτό το δημοψήφισμα έχει λήξει ενεργό: Απριλίου 27, 2018