Βρίσκεστε εδώ:Αρχική>>Λήμνος>>Την πρόσληψη 7 Ιατρών ανακοίνωσε το Νοσοκομείο Λήμνου
Την πρόσληψη 7 Ιατρών ανακοίνωσε το Νοσοκομείο Λήμνου
05.06.2019 | 13:31

Την πρόσληψη 7 Ιατρών ανακοίνωσε το Νοσοκομείο Λήμνου

Συντάκτης:  Παναγιώτης Σκαπέτης
Κατηγορία: Λήμνος

Το Γ. Ν. - Κ.Υ. Λήμνου, που εδρεύει στη Μύρινα Λήμνου της ΠΕ Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου της 2ης Δ.Υ.ΠΕ. Πειραιώς & Αιγαίου, ανακοινώνει την πρόσληψη επί θητεία, συνολικά επτά (7) ατόμων-Ειδικευμένων Ιατρών του Κλάδου Ε.Σ.Υ., στο Βαθμό του Επιμελητή Β' και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

- 1 ΠΕ Ιατρός με ειδικότητα Αναισθησιολογίας, Γ.Ν. - Κ.Υ. Λήμνου, Μύρινα Λήμνου

- 1 ΠΕ Ιατρός με ειδικότητα Νεφρολογίας, Γ.Ν. -Κ.Υ. Λήμνου, Μύρινα Λήμνου

- 2 ΠΕ Ιατροί με ειδικότητα Ακτινοδιαγνωστικής για το Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα, Γ.Ν. Κ.Υ. Λήμνου, Μύρινα Λήμνου

- 1 ΠΕ Ιατρός με ειδικότητα Μαιευτικής-Γυναικολογίας, Γ.Ν. Κ.Υ. Λήμνου, Μύρινα Λήμνου

- 1 ΠΕ Ιατρός με ειδικότητα Ορθοπεδικής, Γ.Ν. Κ.Υ. Λήμνου, Μύρινα Λήμνου

- 1 ΠΕ Ιατρός με ειδικότητα Ιατρικής Βιοπαθολογίας, Γ.Ν. Κ.Υ. Λήμνου, Μύρινα Λήμνου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση-δήλωση υποψηφιότητας (μία και μόνο αίτηση με υποχρεωτική τη σειρά προτίμησής του για κάθε θέση & όχι περισσότερες της μίας αίτησης για την ίδια θέση) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: esydoctors.moh.gov.gr με τη χρήση κωδικών στο TAXISNET και να υποβάλουν υπογεγραμμένο & εκτυπωμένο αντίγραφο της υποβληθείσας ηλεκτρονικά αίτησης με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς σε κλειστό φάκελο με αναγραφή της θέσης για την οποία υποβάλει υποψηφιότητα στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση: 1η Δ. Υ.ΠΕ. Αττικής, Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Ζαχάρωφ 3, Τ.Κ. 115 21, Αθήνα Αττικής.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει υποψηφιότητα σε μία (1) έως πέντε (5) θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ., που έχουν προκηρυχθεί από μία Δ.Υ.ΠΕ., με τις προκηρυχθείσες θέσεις της 1ης και 2ης Δ.Υ.ΠΕ. καθώς και της 3ης & 4ης Δ.Υ.ΠΕ. να θεωρούνται ως θέσεις μίας (1) Δ.Υ.ΠΕ.

Ο υποψήφιος που υποβάλλει υποψηφιότητα σε διαφορετικό Συμβούλιο, καταθέτει ισάριθμους με τις θέσεις που διεκδικεί φακέλους δικαιολογητικών με εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο της υποβληθείσας ηλεκτρονικά αίτησης σε κάθε φάκελο. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 11-6-2019 (12.00) έως και 1-7-2019 (12.00).

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΓ27469ΗΖΞ-Π7Ξ/document 

Μοιραστείτε το

e learning400x400

 

gunaika banner new

youtube channel

Πώς χαρακτηρίζετε τους χειρισμούς της ελληνικής κυβέρνησης στο θέμα των Ελλήνων στρατιωτικών που κρατούνται στην Τουρκία;

Θετικούς(8.5%)
Αρνητικούς(80.9%)
Δεν ξέρω / Δεν απαντώ(10.6%)
Συνολικές ψήφοι: 47
Η ψηφοφορία για αυτό το δημοψήφισμα έχει λήξει ενεργό: Απριλίου 27, 2018