Βρίσκεστε εδώ:Αρχική>>Λήμνος>>Προσλήψεις στην Αναπτυξιακή Λήμνου
Προσλήψεις στην Αναπτυξιακή Λήμνου
09.05.2019 | 12:34

Προσλήψεις στην Αναπτυξιακή Λήμνου

Συντάκτης:  Παναγιώτης Σκαπέτης
Κατηγορία: Λήμνος

Σε δύο προσλήψεις ορισμένου χρόνου προχωράει η Αναπτυξιακή Λήμνου. Ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΝΙΚΟΥ ή ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ και ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ή ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ  1/2019

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

στο πλαίσιο 
(1) του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2014 – 2020 
Μέτρο 19 “Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του Leader (TAΠToK – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)” 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ) 
(2) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑλΘ) 2014-2020, 
Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής» 
συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ)

Η Αναπτυξιακή Λήμνου Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

«ΑΝ.Ε.Λ. Α.Ε.»

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων* για την υλοποίηση του Μέτρου 8.3.3. «Εφαρμογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης» της Προτεραιότητας 4 “Αύξηση της Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής” του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014 – 2020, στο πλαίσιο του προγράμματος CLLD LEADER ΠΑΑ 2014-2020 & ΕΠΑΛΘ 2014-2020 της Αναπτυξιακής Λήμνου Α.Ε. – Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ, που εδρεύει στη Μύρινα Λήμνου, και συγκεκριμένα:

Ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΝΙΚΟΥ ή ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

Και

Ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ή ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

*Τα άτομα θα απασχοληθούν με καθεστώς μερικής απασχόλησης τεσσάρων (4) ωρών.

1. Περίληψη Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2019

2. Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2019 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου 

3. Έντυπο Αίτησης ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6

4. Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης "12-02-2019"

5. Ειδικό Παράρτημα (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης "17.01.2019"

6. Ειδικό Παράρτημα (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης "12.04.2019"

Μοιραστείτε το

 

gunaika banner new

youtube channel

Πώς χαρακτηρίζετε τους χειρισμούς της ελληνικής κυβέρνησης στο θέμα των Ελλήνων στρατιωτικών που κρατούνται στην Τουρκία;

Θετικούς(8.5%)
Αρνητικούς(80.9%)
Δεν ξέρω / Δεν απαντώ(10.6%)
Συνολικές ψήφοι: 47
Η ψηφοφορία για αυτό το δημοψήφισμα έχει λήξει ενεργό: Απριλίου 27, 2018