Βρίσκεστε εδώ:Αρχική>>Λήμνος>>Η λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου: πράξεις που δείχνουν τις προθέσεις
Η λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου: πράξεις που δείχνουν τις προθέσεις
28.07.2017 | 14:28

Η λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου: πράξεις που δείχνουν τις προθέσεις

Συντάκτης:  Παναγιώτης Σκαπέτης
Κατηγορία: Λήμνος

Του Γιάννη Σπιλάνη
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΖΩΗΣ με το ΑΙΓΑΙΟ

Πριν μερικές μέρες έγινε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΠΣ) με θέμα τον τρόπο λειτουργία του μετά από αίτημα των παρατάξεων της αντιπολίτευσης που εδώ και καιρό -και πρακτικά σε κάθε συνεδρίαση- διαμαρτυρόμαστε για την υποβάθμιση της λειτουργίας του τόσο σε θέματα πρακτικά όσο και για θέματα ουσίας και δημοκρατίας.

Στη συνεδρίαση η αντιπολίτευση τοποθετήθηκε αναπτύσσοντας περίπου κοινά επιχειρήματα δίνοντας ο καθένας μας έμφαση σε ότι θεωρεί σημαντικότερο. Η συνεδρίαση δεν ολοκληρώθηκε λόγω τεχνικού προβλήματος και έτσι δεν είχαμε τη ....τύχη να ακούσουμε την άποψη της Περιφερειακής Αρχής επί του θέματος, αν υπήρχε.

Ισως και να μην είναι απαραίτητο αφού πριν «αλέκτωρ λαλήσει τρις», διαπιστώσαμε στη πράξη το κατά πόσο η Περιφερειακή Αρχή πήρε το μήνυμα και σκοπεύει να αλλάξει τη μέχρι τώρα πρακτική. Στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) μερικές μέρες μετά, η Περιφερειάρχης έφερε για έγκριση τρεις προτάσεις που η ΠΒΑ προωθεί για υποβολή στο Εδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα του Υπουργείου Ανάπτυξης. Ταυτόχρονα κυκλοφορούν πληροφορίες ότι νομικά Πρόσωπα που εποπτεύει η Περιφέρεια ετοιμάζουν προτάσεις που κανείς δεν γνωρίζει επίσημα.

Ποιες οι ενστάσεις μας:
- Με βάση τις από τον νόμο αρμοδιότητες της ΟΕ, δεν υπάρχει αναφορά στην έγκριση ένταξης έργων που είναι αποκλειστικά θέμα του ΠΣ.
- Για να δικαιολογηθεί αυτή η ενέργεια, στο σκεπτικό της απόφασης αναγράφεται προηγούμενη απόφαση του 2016, τότε που κανείς δεν είχε καν σκεφτεί το ειδικό αναπτυξιακό που αποτελεί απόφαση μόλις λίγων μηνών.
- Οταν έγινε η συζήτηση στο ΠΣ του Μαϊου σχετικά με τις αποφάσεις χρηματοδότησης που θα μπορεί να λαμβάνει η ΟΕ χωρίς να ενημερώνεται προηγούμενα το ΠΣ, βάλαμε ως όριο τις 5.000 €. Φαίνεται ότι ποσά άνω του 1 εκατομμύριου δεν .....εμπίπτουν στη διαδικασία.
- Με βάση τον Καλλικράτη οι αποφάσεις που αφορούν την ανάπτυξη της Περιφέρειας πρέπει πρώτα να συζητούνται από την Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης που περιλαμβάνει τους Δημάρχους και τους άλλους σημαντικούς φορείς των νησιών και μετά να έρχονται στο ΠΣ. Περιττές γραφειοκρατικές λεπτομέρειες θα πείτε.
- Τα έργα που προτείνονται για χρηματοδότηση από τη Περιφέρεια οφείλουν να είναι ενταγμένα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας και στο Ετήσιο Πρόγραμμα ως προτεραιότητες.

Να μπούμε και σε θέματα ουσίας; Η Περιφερειακή Αρχή –και πάλι χωρίς την έγκριση του ΠΣ- υπέβαλε στο Υπουργείο Ανάπτυξης το ετήσιο πρόγραμμα έργων με προϋπολογισμό 18 εκ € από τα οποία τα 12,5€ αφορούν οδικό δίκτυο. Τώρα έρχεται και «συμπληρώνει» με άλλα 5εκ € για .........αναβαθμίσεις δρόμων. Προφανώς κατά την αντίληψη τους:
- Μοναδική αναπτυξιακή αρμοδιότητα της Περιφέρειας είναι το οδικό δίκτυο που προφανώς έχει θιγεί από ..... τη κρίση και το προσφυγικό.
- Ο τουρισμός, η αγροτική ανάπτυξη, η μεταποίηση, η απασχόληση και η κατάρτιση, ο πολιτισμός κλπ ούτε έχουν θιγεί από τη κρίση, ούτε είναι αναπτυξιακές δράσεις. Ισως να πιστεύουν μάλιστα ότι δεν είναι καν αρμοδιότητες της Περιφέρειας αφού εδώ και 2,5 χρόνια δεν έχουν κάνει τίποτα γι’αυτά.

Και βέβαια όλα αυτά και όσα κατά καιρούς έχουμε καταγγείλει γίνονται με την πλήρη έγκριση των συμβούλων της πλειοψηφίας, παρά τις όποιες επί μέρους «γκρίνιες».

Αν και ελάχιστες ελπίδες τρέφουμε για αλλαγή στάσης της Περιφερειακής Αρχής που συνεχίζει να θεωρεί τις συζητήσεις στο ΠΣ ως μια τυπική διαδικασία επικύρωσης αποφάσεων, ως ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΖΩΗΣ με το ΑΙΓΑΙΟ καταθέτουμε για μια φορά ακόμη δημόσια τις προτάσεις μας ώστε το ΠΣ να γίνει το κέντρο λήψης αποφάσεων για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό όπως ορίζει ο νόμος.

Προτείνουμε:
- Τα θέματα αναπτυξιακού σχεδιασμού (πχ. ΠΔΕ, προτάσεις έργων για ένταξη στο ΠΕΠ κλπ) να συζητούνται έγκαιρα και επί της ουσίας στο ΠΣ και όχι εκ των υστέρων για την τυπική κατοχύρωση τους. Η δημιουργία Επιτροπής Ανάπτυξης & Απασχόλησης ή/και η ενεργοποίηση της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης με αποκλειστικό αντικείμενο τον αναπτυξιακό σχεδιασμό θα μπορούσε να συμβάλει καθοριστικά στη κατεύθυνση αυτή.

- τα ετήσια τομεακά προγράμματα όταν κατατίθενται για έγκριση να μην είναι γενικόλογα αλλά να περιλαμβάνουν τον προγραμματισμό των δράσεων με ενδεικτικό προϋπολογισμό και να εγκρίνονται πριν ή το αργότερο ταυτόχρονα με τον προϋπολογισμό και οι προγραμματισμένες δράσεις να αναφέρονται αναλυτικά σ’αυτόν. Με αυτόν τον τρόπο θα είναι γνωστή η δράση της Περιφερειακής αρχής και θα μειωθεί η ανάγκη για συνεχείς τροποποιήσεις προϋπολογισμού.

- Να υπάρχει γραπτή (ηλεκτρονική) ενημέρωση των μελών του ΠΣ για τις αποφάσεις της ΟΕ, αλλά και των άλλων Επιτροπών μετά από κάθε συνεδρίαση τους με αποστολή των σχετικών πρακτικών-αποφάσεων.

- Ο ετήσιος απολογισμός δράσης να εστιάζεται στον απολογισμό επί των ετήσιων προγραμμάτων δράσης, του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος και να γίνεται από τα αρμόδια άτομα της ΕΕ όπως προβλέπει ο νόμος. Επίσης να παρουσιάζεται ο απολογισμός των άλλων νομικών προσώπων της Περιφέρειας –για τα οποία υπάρχει πλήρης άγνοια για τη δράση τους - από τον Πρόεδρο τους.

- Για κάθε θέμα χάραξης πολιτικής που έρχεται στο ΠΣ (πχ. προϋπολογισμός, τεχνικό πρόγραμμα, ΠΔΕ, ετήσια τομεακά προγράμματα κλπ ) να υποβάλλεται γραπτή εισήγηση από μέλος της εκτελεστικής επιτροπής ή εντεταλμένο σύμβουλο για και ο οποίος θα παρουσιάζει προφορικά το θέμα. Ο αρμόδιος υπηρεσιακός παράγοντας να συμπληρώνει ή να παρέχει τεχνικές διευκρινίσεις αν χρειάζεται.

- Μετά το τέλος της τοποθέτησης των συμβούλων και πριν την ψηφοφορία, είναι συνήθης πρακτική η Περιφερειακή Αρχή να απαντά στα θέματα πολιτικής που έχουν τεθεί. Αποτελεί τη βάση του δημοκρατικού διαλόγου, αλλά και προϋπόθεση για βελτίωση των αποφάσεων προς το κοινό συμφέρον.

Το ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΖΩΗΣ με το ΑΙΓΑΙΟ θεωρεί ότι οι τοπικές κοινωνίες προσβλέπουν στην Αυτοδιοίκηση για να βελτιώσει την απασχόληση, τα εισοδήματα, την ποιότητα και τις προοπτικές ζωής στα νησιά. Οι αλαζονικές συμπεριφορές, οι προσωπικές στρατηγικές και οι άγονες αντιπαραθέσεις δεν τους αφορούν. Με τις πρακτικές που έχει υιοθετήσει η Περιφερειακή Αρχή υπονομεύει ακόμη περισσότερο τους ήδη τραυματισμένους θεσμούς και οδηγεί στην απαξίωση τους από τους πολίτες υπέρ των οποίων έχουν δημιουργηθεί και οφείλουν να λειτουργούν.

ΥΓ. Και μετά από όλα αυτά έρχεται και τηλεφώνημα του Προέδρου του ΠΣ που ζητά να εγκρίνουμε δια περιφοράς και ως κατεπείγουσα πρόταση του αντιπεριφερειάρχη Σάμου για δαπάνη για εκδηλώσεις στη Σάμο που θα γίνουν τον Αύγουστο. Και αυτό χωρίς καν να σταλεί η εισήγηση. Αυτό λέγεται σχεδιασμός με βάθος χρόνου ....μιάς εβδομάδας. Και θέλουν και την συναίνεση μας.

Ακολουθήστε το limnosfm100.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Μοιραστείτε το

 

gunaika banner new

youtube channel

Πώς χαρακτηρίζετε τους χειρισμούς της ελληνικής κυβέρνησης στο θέμα των Ελλήνων στρατιωτικών που κρατούνται στην Τουρκία;

Θετικούς(8.5%)
Αρνητικούς(80.9%)
Δεν ξέρω / Δεν απαντώ(10.6%)
Συνολικές ψήφοι: 47
Η ψηφοφορία για αυτό το δημοψήφισμα έχει λήξει ενεργό: Απριλίου 27, 2018