Βρίσκεστε εδώ:Αρχική>>Λήμνος>>Πληθυσμιακή συρρίκνωση της Λήμνου αποκαλύπτουν τα στοιχεία από τις 10 τελευταίες απογραφές
Πληθυσμιακή συρρίκνωση της Λήμνου αποκαλύπτουν τα στοιχεία από τις 10 τελευταίες απογραφές
22.01.2013 | 10:33

Πληθυσμιακή συρρίκνωση της Λήμνου αποκαλύπτουν τα στοιχεία από τις 10 τελευταίες απογραφές

Συντάκτρια:  Δέσποινα Βασιλειάδου
Κατηγορία: Λήμνος

Η απογραφή στην οποία καταγράφεται η μεγαλύτερη αύξηση του πληθυσμού της Επαρχίας Λήμνου, είναι αυτή του 1951 με την Λήμνο και τον Άγιο Ευστράτιο να αριθμούν συνολικά 27.867 κατοίκους. Θυμίζουμε ότι στην τελευταία απογραφή, του 2011, ο πληθυσμός των δύο νησιών άγγιξε μόλις 17.262 κατοίκους.

Η εσωτερική αστυφιλία, παίρνει σάρκα και οστά στη Λήμνο, αφού όπως πάντα ο αυξητικός ρυθμός προς την πρωτεύουσα δεν ανακόπτεται.  Από το 1920 μέχρι και την πρόσφατη απογραφή ο πληθυσμός της Μύρινας βαίνει διαρκώς αυξανόμενος. Στην απογραφή του 1920 καταγράφεται ως επίσημος πληθυσμός στη Μύρινα 2.488, ενώ στην τελευταία απογραφή  καταγράφεται υπερδιπλάσιος πληθυσμός που φτάνει τις 5.711

 

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ   ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΕΤΗ 2011 ΕΩΣ 1920

  ΕΤΟΣ 2011 ΕΤΟΣ 2001 ΕΤΟΣ 1991 ΕΤΟΣ 1981 ΕΤΟΣ 1971 ΕΤΟΣ 1961 ΕΤΟΣ 1951 ΕΤΟΣ 1940 ΕΤΟΣ 1928 ΕΤΟΣ 1920 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ                   Τοπική Κοινότητα Αγίου Δημητρίου 812 733 638 621 578 700 871 730 556 Άγιος Δημήτριος,ο 812 733 638 621 578 700 857 Αγία Ειρήνη, η (Κοντοβράκιον, το)* 8 14 Κουρούνιον, το* 6 Λερών  730 542 Τοπική Κοινότητα Ατσικής 900 989 1.074 900 958 1.289 1.328 1.311 1.318 1.008 Ατσική,η 848 918 1.000 793 796 1.044 1078 1.311 1.090 907 Κρηνίς, η* 17 69 109 Προπούλιον,το (1) 52 71 74 107 162 228 181 119 101 Τοπική Κοινότητα Βάρους 223 405 439 275 416 578 652 668 788 624 Αερολιμήν,ο 34 170 228 14 Βάρος,το 189 235 211 261 416 578 652 668 766 618 Όρμος Μπουρνιά* 22 6 Τοπική Κοινότητα Δάφνης 158 179 190 200 254 444 424 385 337 412 Δάφνη,η (2) 158 179 190 200 254 444 424 385 337 278 Λερά* 134 Τοπική Κοινότητα Καρπασίου 181 168 190 234 279 471 517 395 509 486 Καρπάσιον,το 181 168 190 234 279 471 517 395 509 411 Κυρνίδα* 75 Τοπική Κοινότητα Καταλάκκου 46 115 127 164 234 386 369 327 292 302 Κατάλακκον,το 46 115 127 164 234 386 369 327 292 302 Σεργίτσι,το (νησίς) Τοπική Κοινότητα Σαρδών 215 305 401 318 375 619 701 657 530 536 Σαρδαί,αι 215 305 401 318 375 619 701 657 530 536 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΔΡΟΥ Δημοτική Κοινότητα Μούδρου 974 1.039 1.038 973 1.024 1.236 1.393 1.720 1.795 1.496 Κουκονήσιο,το (νησίς) Μούδρος,ο 974 1039 1.038 973 1.024 1.236 1393 1.720 1.783 1.427 Λιμήν Μούδρου* 12 69 Τοπική Κοινότητα Καλλιόπης 207 334 359 357 424 587 571 554   Καλλιόπη,η 207 334 359 357 424 587 571 554 Τοπική Κοινότητα Καμινίων 243 347 323 370 468 644 746 729 654 541 Βοροσκόπος,ο* 9 28 2 Καμίνια,τα 234 319 321 370 468 644 746 729 654 541 Τοπική Κοινότητα Κοντοπουλίου 634 703 650 809 825 1.197 1170 1208 1637 1453 Άγιος Αλέξανδρος,ο 13 5 1 4 87 34 Άγιος Θεόδωρος,ο 11 29 40 3 Κοντοπούλιον,το 623 661 605 805 821 1.095 1136 1.208 1.092 997 Δημοσιά, η* 15 Καλλιόπη,η 545 456 Τοπική Κοινότητα Λύχνων 320 338 315 120 148 210 296 299 318 330 Ανεμόεσσα,η 210 206 178 0 Λύχνα,τα 110 132 137 120 148 210 296 299 318 330 Τοπική Κοινότητα Παναγίας 383 453 448 435 495 697 616 558 406 331 Κορτισώνας,ο 2 6 2 1 10 697 Παναγία,η 381 447 446 434 485 616 558 406 331 Τοπική Κοινότητα Πλάκας 310 374 365 384 435 578 555 602 515 471 Πλάκα,η 310 374 365 384 435 578 555 602 515 471 Τοπική Κοινότητα Ρεπανιδίου 266 357 302 393 475 596 652 652 632 571 Κότσινας,ο 6 3 2 16 Ρεπανίδιον,το 260 354 300 377 475 596 652 652 632 571 Τοπική Κοινότητα Ρουσσοπουλίου 94 163 215 285 284 482 545 553 618 516 Ρουσσοπούλιον,το 94 163 215 285 284 482 545 553 618 516 Τοπική Κοινότητα Ρωμανού 302 457 544 515 563 793 890 922 950 822 Ρωμανόν,το 302 457 544 515 563 793 890 922 950 822 Τοπική Κοινότητα Σκανδαλίου 85 124 100 143 184 254 285 303 351 354 Σκανδάλιον,το 85 124 100 143 184 254 285 303 351 354 Τοπική Κοινότητα Φισίνης 107 153 208 201 288 465 547 553 553 479 Αγία Σοφία,η (3) 50 69 80 61 91 191 261 227 186 Φισίνη,η 57 84 128 140 197 274 286 553 326 293 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ Δημοτική Κοινότητα Μυριναίων 5.711 5107 4.342 3744 3.982 3.460 3497 3322 3726 2.488 Μύρινα,η (4) 5.711 5107 4.342 3744 3.982 3.460 3497 3.322 3.644 2.378 Λιμήν Κάστρου* 82 110 Τοπική Κοινότητα Θάνους 451 459 472 491 467 578 717 730 705 679 Θάνος,το 448 454 472 491 467 578 717 730 705 679 Παραλία Θάνους,η 3 5 Τοπική Κοινότητα Κάσπακα 792 894 941 819 819 860 966 950 792 820 Άγιος Ιωάννης,ο 130 92 157 Γάλη,η 104 170 172 41 Κάσπακας,ο 525 630 612 778 819 860 966 950 792 820 Λιμενάρια,τα 33 2 Τοπική Κοινότητα Κορνού 267 355 369 352 367 476 605 628 731 656 Κορνός,ο 242 331 298 327 367 476 605 628 731 656 Ψύλλοι,οι 25 24 71 25 Τοπική Κοινότητα Πλατέος 785 673 694 396 352 467 529 583 553 558 Άγιοι Ανάργυροι,οι 64 Παραλία Πλατέος,η 107 90 Πλαγίσος Μώλος,ο 11 4 Πλατύ,το 603 579 694 396 352 467 529 583 553 558 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ       Τοπική Κοινότητα Αγκαρυώνων 116 138 153 135 136 202 242 223 201 200 Αγκαρυώνες,οι 116 138 153 135 136 202 242 223 201 200 Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας 182 216 211 203 204 298 339 307 381 304 Καλλιθέα,η (5) 182 216 211 203 204 298 339 307 381 304 Τοπική Κοινότητα Κοντιά 572 628 551 549 755 1.127 1462 1.500 1.331 1.272 Κοντιάς,ο 572 628 551 549 755 1.127 1462 1.500 1.331 1.272 Τοπική Κοινότητα Λιβαδοχωρίου 373 474 607 266 403 468 604 573 516 448 Λιβαδοχώριον,το 237 210 155 203 403 468 604 573 516 373 Πολιόχνη,η 136 264 452 63 Κουρούνιον, το* 31 Στρατί ή Στρατήγη* 44 Τοπική Κοινότητα Νέας Κούταλης 442 473 438 383 475 410 457   351   Νέα Κούταλη,η (6) 442 473 438 383 475 410 457 351 Τοπική Κοινότητα Πεδινού 268 331 398 134 24 179 208 651 230 241 Αλογονήσιο,το (νησίς) Βουνάρια,τα 93 218 280 45 Νέο Πεδινό,το 161 108 104 6 Πεδινόν,το (7) 14 5 14 83 24 179 208 651 230 218 Ακρωτήριον * 17 Αλεξόπυργος (Μετόχιον)* 6 Τοπική Κοινότητα Πορτιανού 314 306 251 244 297 468 564 559 617 639 Πορτιανόν,το 314 306 251 244 297 468 564 559 617 639 Τοπική Κοινότητα Τσιμανδρίων 259 314 292 308 379 593 700 690 718 605 Καστριά,τα (νησίς) Κόμπιον,το (νησίς) 4 2 Τσιμάνδρια,τα 259 314 292 308 379 589 698 690 718 605 ΣΥΝΟΛΟ ΛΗΜΝΟΥ 16.992 18.104 17.645 15.721 17.367 21.812 24.018 23.842 23.611 19.642 ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 270 371 286 296 422 1.061 3849 1.131 786 894 Άγιοι Απόστολοι,οι (νησίς) Άγιος Ευστράτιος,ο 270 371 286 296 422 1.061 3849 1.131 786 894 Ρούμπος,ο (νησίς) ΣΥΝΟΛΟ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΙ                             ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 17.262 18.475 17.931 16.017 17.789 22.873 27.867 24.973 24.397 20.536

 

 

gunaika banner new

youtube channel

Πώς χαρακτηρίζετε τους χειρισμούς της ελληνικής κυβέρνησης στο θέμα των Ελλήνων στρατιωτικών που κρατούνται στην Τουρκία;

Θετικούς(8.5%)
Αρνητικούς(80.9%)
Δεν ξέρω / Δεν απαντώ(10.6%)
Συνολικές ψήφοι: 47
Η ψηφοφορία για αυτό το δημοψήφισμα έχει λήξει ενεργό: Απριλίου 27, 2018