Βρίσκεστε εδώ:Αρχική>>Λήμνος>>Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης
Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης
12.09.2019 | 09:41

Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

Συντάκτης:  Παναγιώτης Σκαπέτης
Κατηγορία: Λήμνος

Ο Δήμος Λήμνου, προκειμένου να συγκροτήσει τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης (όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες), βάσει των διατάξεων του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4555/2018, απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση στους φορείς:

α) Των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων,
β) Των επιστημονικών συλλόγων και φορέων,
γ) Των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών,
δ) Των εργαζομένων στο Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα,
ε) Των ενώσεων και συλλόγων γονέων,
στ) Των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων,
ζ) Των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
η) Άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών,
θ) Των τοπικών συμβουλίων νέων και
ι) Δημότες

Το σχετικό έγγραφο - δήλωση συμμετοχής μπορεί να σταλεί από τους ενδιαφερόμενους φορείς, ταχυδρομικά ή να επιδοθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λήμνου, στο αρμόδιο τμήμα ή στο ΦΑΞ 2254026085, το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019.

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται, επίσης, και σε δημότες που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου Λήμνου και επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης.

Τι είναι η Επιτροπή Διαβούλευσης
Ο συνολικός αριθμός των μελών της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης, πλην της περίπτωσης ι’ και συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από 25 έως 50 μέλη. Στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συμμετέχουν και δημότες, σε αριθμό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων των περιπτώσεων α' έως θ', οι οποίοι ορίζονται μετά από κλήρωση, μεταξύ των εγγεγραμμένων σε ειδικό κατάλογο που τηρείται στο δήμο και στον οποίο μπορεί να εγγράφεται κάθε δημότης που είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του
δήμου.

Στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης προεδρεύει ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου.
Στις συνεδριάσεις της επιτροπής καλούνται υποχρεωτικά και συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου ο δήμαρχος, οι αντιδήμαρχοι, οι πρόεδροι των νομικών προσώπων του δήμου, οι πρόεδροι των συμβουλίων των κοινοτήτων του δήμου, οι πρόεδροι των κοινοτήτων του δήμου έως τριακοσίων (300) κατοίκων, καθώς και εκπρόσωποι των τοπικών οργανώσεων των πολιτικών κομμάτων και οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο.

Κατά περίπτωση, μπορεί να καλούνται και εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών αρχών.
Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης:
α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.
β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.
γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του Δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
δ) Μπορεί να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται από το δημοτικό συμβούλιο.

Πληροφορίες
κ. Χριστίνα Κοντού στο τηλέφωνο 2254350029.

gunaika banner new

youtube channel

Πώς χαρακτηρίζετε τους χειρισμούς της ελληνικής κυβέρνησης στο θέμα των Ελλήνων στρατιωτικών που κρατούνται στην Τουρκία;

Θετικούς(8.5%)
Αρνητικούς(80.9%)
Δεν ξέρω / Δεν απαντώ(10.6%)
Συνολικές ψήφοι: 47
Η ψηφοφορία για αυτό το δημοψήφισμα έχει λήξει ενεργό: Απριλίου 27, 2018