Βρίσκεστε εδώ:Αρχική>>Λήμνος>>Ξεκινούν από αύριο οι εγγραφές στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς της Λήμνου
Ξεκινούν από αύριο οι εγγραφές στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς της Λήμνου
24.05.2017 | 12:47

Ξεκινούν από αύριο οι εγγραφές στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς της Λήμνου

Συντάκτης:  Παναγιώτης Σκαπέτης
Κατηγορία: Λήμνος

Για τους Γονείς και Κηδεµόνες που επιθυµούν να εγγράψουν ή να επανεγγράψουν το νήπιο τους στη δύναµη των Δημοτικών Παιδικών Σταθµών του Οργανισμού μας για το σχολικό έτος 2017 – 2018, από τον ΟΚΠΑ Δήμου Λήμνου, ανακοινώνεται ότι οι εγγραφές – επανεγγραφές των νηπίων για τη σχολική χρονιά 2017 – 2018 στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθµούς του Οργανισμού μας θα γίνονται από :

25 ΜΑΪΟΥ 2017 έως 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Οι Αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής των νηπίων µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά θα παραλαµβάνονται από τις Προϊσταµένες των Παιδικών Σταθµών κατά τις εργάσιµες µέρες και ώρες 11:00 π.µ. έως 14:00 µ.µ.

Σας ενηµερώνουµε ότι στο Νοµικό Πρόσωπο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Λήμνου
υπάρχουν τα παρακάτω Τµήµατα Προσχολικής Αγωγής :

Α/Α ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
1 Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Μύρινας Περσέως 1 Μύρινα 2254022901
2 Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Μούδρου Μούδρος 2254071132

Δικαίωμα εγγραφής έχουν όσα νήπια έχουν ήδη συµπληρώσει την ηλικία των 2 ½ ετών ή πρόκειται να την συμπληρώσουν έως και 30/09/2017.Επίσης προϋπόθεση εγγραφής είναι τα νήπια να αυτοεξυπηρετούνται .

Έντυπα αιτήσεων Εγγραφής και επανεγγραφής, , οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προμηθεύονται από τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς ή τα γραφεία του Οργανισμού μας στη Μύρινα στο Κτίριο Σαχτούρη , Σαρρή 1 Ρωμέικος Γιαλός, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .

Επίσης τα έντυπα αιτήσεων εγγραφής - επανεγγραφής είναι διαθέσιμα και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λήμνου www.limnos.gov.gr στον σύνδεσμο Ανακοινώσεις .

ΑΠΑITOYMENA ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΕΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΗΠΙΩΝ

1.Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία και τους παιδικούς σταθµούς)  Κατεβάστε και από εδώ
2.Ληξιαρχική πράξη Γέννησης ή Πιστοποιητικό γέννησης
3.Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δυο γονείς εργάζονται
α) Για γονείς µισθωτούς του Ιδιωτικού τοµέα.
Βεβαίωση από τον εργοδότη (του γονέα) στην οποία θα αναγράφεται η σχέση εργασίας, επικυρωµένο αντίγραφο ενσήµων και αντίγραφο φορολογικής δήλωσης οικονομικού έτους 2016 ή 2017 .
β) Για γονείς µισθωτούς του ∆ηµόσιου τοµέα.
Βεβαίωση από την υπηρεσία (του γονέα) στην οποία θα αναγράφεται η σχέση εργασίας
γ) Για γονείς ελεύθερους επαγγελµατίες.
Άδεια εξασκήσεως επαγγέλµατος ή πιστοποιητικό εγγραφής στον οικείο Σύλλογο ή Άδεια λειτουργίας καταστήµατος ή πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιµελητήριο και αντίγραφο φορολογικής δήλωσης του οικονομικού έτους 2016 ή 2017.
δ) Για γονείς αγρότες:
Βεβαίωση ασφάλισης από τον ΟΓΑ ή βεβαίωση ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές και αντίγραφο φορολογικής δήλωσης του οικονομικού έτους 2016 ή 2017.
ε) Για γονείς επαγγελματίες αλιείς:
Βεβαίωση ασφάλισης από τον ΟΓΑ ή βεβαίωση ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές και αντίγραφο φορολογικής δήλωσης του οικονομικού έτους 2016 ή 2017 και επιπλέον βεβαίωση τοπικού συλλόγου αλιέων .
4.Ιατρική Βεβαίωση από τον παιδίατρο για την καλή σωµατική και πνευµατική υγεία του παιδιού µαζί µε φωτοτυπία του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού µε τα εµβόλια που προβλέπονται ανάλογα µε την ηλικία του παιδιού.
5.Πρόσφατα αποτελέσματα φυματιοαντίδρασης.
6.Αντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος έτους 2016 ή 2017 (ανάλογα με το πότε έχει κατατεθεί η τελευταία φορολογική δήλωση).
7.Υπεύθυνη δήλωση οικογενειακής κατάστασης γονέων του παιδιού.
8.Υπεύθυνη δήλωση των γονέων για τα άτομα που θα παραλαμβάνουν το παιδί τους από τον Παιδικό Σταθμό.
9.Άδεια παραμονής των γονέων (για την εγγραφή τέκνων αλλοδαπών)

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΗΠΙΩΝ

Για την επανεγγραφή των νηπίων όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός από τα δικ/κα . 2 ,4 και 5 .

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
(προσκοµίζονται µόνο από τους ενδιαφερόµενους)

• Αναπηρία Γονέων ή τέκνου µε ποσοστό 67%:Αντίγραφο απόφασης Υγειονοµικής Επιτροπής.

• Πολύτεκνη οικογένεια: Πιστοποιητικό ΑΣΠΕ για τους πολύτεκνους ή Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης

• Οικογένεια µε τρία παιδιά: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

• Άγαµοι γονείς ή μονογονεϊκές οικογένειες : Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του γονέα

• ∆ιαζευγµένοι γονείς ή γονείς σε διάσταση: ∆ιαζευκτήριο ή αντίγραφο αγωγής διαζυγίου και δικαστική απόφαση για επιµέλεια παιδιών.

Για γονέα φοιτητή: Βεβαίωση τελευταίου εξαμήνου από την Γραμματεία της Σχολής

• Για γονέα στρατευμένο (έφεδρο): Βεβαίωση της αρμόδιας στρατιωτικής υπηρεσίας.

• Για γονείς διαζευγμένους:
Διαζευκτήριο (εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης). Για γονείς σε διάσταση, απαιτείται αποδεικτικό έγγραφο, που να το πιστοποιεί. Εάν οι γονείς είναι διαζευγμένοι ή σε διάσταση, απαιτείται βεβαίωση επιμέλειας του παιδιού.

• Για την μονογονεϊκή οικογένεια:
Ληξιαρχική πράξη, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Επισημαίνεται ότι το Νομικό Πρόσωπο , καθ΄όλη τη διάρκεια της φοίτησης των νηπίων, διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε επανέλεγχο των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την ιδιότητα του γονέα ως εργαζόμενου .

Σημειώνεται ότι τα οριστικά αποτελέσματα των εγγραφών-επανεγγραφών θα ανακοινωθούν μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής έτους 2017-2018».

radio banner small

gunaika banner new

youtube channel

Πώς χαρακτηρίζετε τους χειρισμούς της ελληνικής κυβέρνησης στο θέμα των Ελλήνων στρατιωτικών που κρατούνται στην Τουρκία;

Θετικούς(8.5%)
Αρνητικούς(80.9%)
Δεν ξέρω / Δεν απαντώ(10.6%)
Συνολικές ψήφοι: 47
Η ψηφοφορία για αυτό το δημοψήφισμα έχει λήξει ενεργό: Απριλίου 27, 2018